Biegły z zakresu informatyki, teleinformatyki, legalności treści audiowizualnych, satelitarnych telewizji cyfrowych.


Idź do treści

Poniżej przedstawiono przykładowe koszty przeprowadzania badań na poszczególnych materiałach badawczych:

Roboczo godzina pracy biegłego:
30,03 PLN netto /36,94 brutto/

/Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 roku w prawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. z dnia 31 grudnia 1975 r. z późniejszymi zmianami) kwota bazowa na rok 2016 stanowi równowartość 1766,46 PLN zaś stawka za godzinę pracy wynosi 1,7% kwoty bazowej/


Koszty w przeliczeniu na ilości przebadanych nośników i przestrzeni dyskowych (w przybliżeniu):

Badania płyt CD/DVD
1-5 PLN za sztukę (w zależności od zawartości)
/Przy płytach zawierających bardzo duże ilości małych plików audiowizualnych cena może być nieco większa/

Badania dysków twardych (bez odzyskiwania danych)
7-12 PLN za 1GB (w zależności od zawartości)
/Przy dyskach zawierających bardzo duże ilości małych plików audiowizualnych cena może być nieco większa/

Badania dysków twardych (odzyskiwanie danych) - cena uzależniona od ilości danych odzyskanych

/W przypadku odzyskiwania danych wylosowanych głównym problemem w ocenie kosztów jest fakt, że nie ma pewności ile tych danych zostanie odzyskanych, w jakiem "stanie" będą te dane oraz jakich danych należy szukać w plikach odzyskanych/


Badania Nintendo GameBoy Advance
10 PLN za kartridż

Badanie konsoli X-Box, X-Box 360, Sony Playstation wersja 1, 2, 3, Sony PSP, inne
200-500 PLN za konsolę (w zależności od typu, modelu, rodzaju przeróbki)


Informuję, że podane wyżej ceny są przykładowymi kosztami. Z uwagi na fakt, rozliczania pracy Biegłych ze stawek godzinowych całość kosztów wyliczana jest z przepracowanych godzin a nie kosztów i stawek podanych powyżej. Dodatkowo do kosztów ekspertyzy doliczany jest czas poświęcony na zapoznanie się z materiałem dowodowym, sporządzenie opinii w formie papierowej i cyfrowej, pakowanie materiału dowodowego, zużycie materiałów potrzebnych do wykonania ekspertyzy i inne czynności potrzebne do wykonania w trakcie badania przekazywanych materiałów dowodowychKoszty godzinowej pracy na poszczególnych nośniach danych:
/czas pracy orientacyjny określony na podstawie doświadczenia badawczego/

Badania płyt CD/DVD (5-10 płyt)/1 Roboczo-Godzinę pracy Biegłego
/W czas badań wchodzi: oględziny zewnętrzne nośnika danych, badanie zawartości cyfrowej nośnika, określenie właścicieli praw licencyjjnych do zidentyfikowanego materiału na terenie Polski, określenie średniorynkowej wartości ujawnionych treści audiowizualnych, opis nośnika/

Badania dysków twardych
(w zależności od pojemności)/10-25 Roboczo-Godzin pracy Biegłego
/W czas badań wchodzi: obrazowanie danych na dysk badawczy, analiza zawartości nośnika pod kątem legalności treści audiowizualnych zapisanych na nośniku, określenie właścicieli praw licencyjjnych do zidentyfikowanego materiału na terenie Polski, określenie średniorynkowej wartości ujawnionych treści audiowizualnych, badanie przestrzeni dyskowej pod kątem treści mogących wskazywać na przestępstwo lub przygotowanie do przestępstwa, badanie nośnika pod zadanym kątem zgodnie z postanowieniem o powołaniu biegłego/Aktualizacja: 23.02.2016


Powrót do treści | Wróć do menu głównego